Dizajn i projektovanje

U toku dizajniranja naših proizvoda vodimo računa da proizvodi moraju ispuniti uslove koji su vezani za:

  • upotrebljivost proizvoda
  • ergonomsku prilagodljivost
  • tehničko ekonomsku pouzdanost
  • estetsku senzibilnost
  • dosljednost dosadašnjeg imidža firme

Druga faza je faza konstrukcije dizajniranog proizvoda. Ključnu ulogu u ovoj fazi preuzima naše odjeljenje - Konstrukcije. Putem najmodernijih CAD/CAM sistema u mogućnosti smo da izradimo kvalitetnu 3D-konstrukciju/crtež zahtijevanog proizvoda.