Izrada alata

Nakon izrade 3D konstrukcije alata slijedi i fizička izrada alata na numeričkim mašinama.

Sami kalupi su izrađeni u standardnim kućištima čijeg standarda se uglavnom i pridržavamo.

U procesu proizvodnje alata oslanjamo se na visoko precizne vertikalne obradne centre kao i na znanje i iskustvo naših programera. Osposobljeni smo da izradimo kalupe složene geometrije kao i složene kinematike otvaranja, bez obzira na vrstu i način ulivanja.